OFERTA

  • koordynacja i nadzór realizacji inwestycji
  • projekt manager
  • projektowanie konstrukcji inżynierskich
  • ekspertyzy budowlane
  • kosztorysowanie
  • doradztwo techniczne
  • realizacja inwestycji - budownictwo jednorodzinne i  przemysłowe
  • prace remontowe i rozbiórkowe w zakresie budownictwa